Standaardvoorwaarden brandveiligheid bij kleinschalige evenementen

Organiseer je met jouw vereniging een publiek evenement? Dan komt er heel wat bij kijken. 

Je zal o.a. rekening moeten houden met veiligheidsvoorschriften die worden opgelegd door de hulpverleningszone (HVZ) Taxandria, de politie en/of de noodplancoördinator zodat het evenement veilig kan verlopen.

Wanneer je een aanvraag indient voor de organisatie van een groot of middelgroot evenement of wanneer specifieke wetgeving (KB) moet gevolgd worden, zal er door het gemeentebestuur een advies gevraagd worden aan HVZ Taxandria, de politie en/of de noodplanningscoördinator. 

Om deze inschatting te kunnen maken, worden de volgende categorieën gebruikt:

 • Groot evenement categorie C:
  • meer dan 3000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig
 • Middelgroot evenement categorie B:
  • meer dan 1000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig
  • tent groter dan 500 m²
  • nachtverblijf mogelijk
  • open vuur / kampvuur / vuurwerk
 • Klein evenement categorie A: 
  • evenement gaat door in een vergunde locatie
  • geen van bovenstaande condities
 • Occasioneel evenement volgens specifieke wetgeving (KB)
  • wielerwedstrijden
  • extreem ontspanningsevenement
  • gemotoriseerd evenement op de openbare weg
  • sportevenement zonder federatie
  • voetbalwedstrijd
  • ...

Bij de organisatie van een kleinschalig evenement (categorie A), volstaat het om de standaardvoorwaarden voor evenementen na te leven. 

De standaardvoorwaarden kan je downloaden onderaan deze pagina en zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Publieke tenten van 50 tot 499m²
 2. Gasflessen-gasslangen
 3. Kermis
 4. Sfeerverwarming: vuurkorf, vuurmand, vuurschaal, terrashaard, enz...
 5. Vuurspuwer, jongleur, fakkeltocht ...
 6. Kampvuur
 7. Buurtfeesten
 8. Optochten, stoeten
 9. Foodtruckfestival, catering, markten, braderijen
 10. Openluchtevenement (minder dan 1000 personen gelijktijdig)
 11. Evenement in permanent vergunde locatie (geen aanpassingen aan infrastructuur)
 12. Wieler/loopwedstrijden gesloten parcours
 13. Opendeurdagen.

Opgelet: de inschatting of een evenement kleinschalig is, wordt gemaakt door het gemeentebestuur na het indienen van een evenementenaanvraag, niet door de organisatoren.