Standaardvoorwaarden brandveiligheid bij kleinschalige evenementen

Organiseer je met jouw vereniging een publiek evenement? Dan komt er heel wat bij kijken. 

Je zal o.a. rekening moeten houden met brandveiligheidsvoorschriften die worden opgelegd door de hulpverleningszone (HVZ) Taxandria zodat het evenement veilig kan verlopen.

Wanneer je een grootschalig evenement organiseert en een aanvraag indient bij het gemeentebestuur, zal er door het gemeentebestuur een gepersonaliseerd advies gevraagd worden aan HVZ Taxandria. 

Bij de organisatie van een kleinschalig evenement, volstaat het om de standaardvoorwaarden voor evenementen na te leven. 

De standaardvoorwaarden kan je downloaden onderaan deze pagina en zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Publieke tenten van 50 tot 499m²
 2. Gasflessen-gasslangen
 3. Kermis (kleinschalige)
 4. Sfeerverwarming: vuurkorf, vuurmand, vuurschaal, terrashaard, enz...
 5. Vuurspuwer, jongleur, fakkeltocht ...
 6. Kampvuur
 7. Buurtfeesten
 8. Optochten, stoeten
 9. Foodtruckfestival, catering, markten, braderijen
 10. Openluchtevenement (minder dan 500 personen gelijktijdig)
 11. Evenement in permanent vergunde locatie (geen aanpassingen aan infrastructuur)
 12. Wieler/loopwedstrijden gesloten parcours
 13. Opendeurdagen.

Opgelet: de inschatting of een evenement kleinschalig is, wordt gemaakt door het gemeentebestuur na het indienen van een evenementenaanvraag. Bij twijfel wordt hierover het advies gevraagd van HVZ Taxandria

Om beschouwd te worden als een kleinschalig evenement, moet minimaal aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • publiek minder dan 500 personen gelijktijdig
 • tenten niet groter dan 499m²
 • GEEN nachtverblijf (ook niet van de organisatoren)
 • zeer beperkte aanwezigheid van open vuren (dus bv wel een vuurkorf, maar geen vuurwerk, kerstboomverbranding ...)
 • een goede bereikbaarheid door de hulpdiensten (dus zeker geen afsluiting van hoofdwegen in de gemeente)
 • gaat het evenement door in een vergunde evenementlocatie met een attest brandveiligheid of gaat het door op evenementenpleinen
 • maximum 10 eetkramen, kooktoestellen, BBQ's, stroomaggregaten ...
 • ...

Deze lijst is slechts indicatief. De definitieve inschatting zal gebeuren door het gemeentebestuur, al dan niet in overleg met HVZ Taxandria.