Sportparticipatie voor iedereen

Sportparticipatie voor iedereen

Gemeentebestuur Ravels wil ervoor zorgen dat alle inwoners de kans krijgen om aan sport te doen. 

Via een afsprakennota tussen de gemeente en het OCMW bieden we een toelage aan met als doel de sportparticitpatie van kansengroepen te verhogen d.m.v. tussenkomsten in lidgelden van sportclubs, aankoop van sportmaterialen, deelname aan sportinitiatieven... 

Aanvraag

Denkt u dat u of iemand van uw gezin in aanmerking komt voor deze ondersteuning of heeft u meer vragen?
Neem dan contact op met het OCMW of de gemeentelijke sportdienst.