Sociaal-pedagogische toelage

Vraag hier je toelage online aan

De sociaal-pedagogische toelage is een tussenkomst die OCMW Ravels verleent aan een (pleeg)ouder die thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een beperking onder de leeftijd van 25 jaar op zich neemt. 

Voorwaarden

  • (Pleeg)ouder en kind zijn inwoner van de gemeente Ravels.
  • De handicap dient aangetoond te worden met behulp van een attest. 

Procedure

Je kan de tussenkomst aanvragen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Ravels. 

Voor wie

De (pleeg)ouder van een kind met een beperking.