Sluikstorting

We wonen allemaal graag in een mooie straat en het merendeel van de inwoners vindt het bijzonder asociaal om afval gewoon ergens achter te laten en te denken dat een ander het wel zal opruimen. Wie afval heeft, moet dat op een correcte manier verwijderen.

Locaties waar we geregeld sluikstort aantreffen, geven we door aan de lokale politie. Die patrouilleert hier dan iets vaker.
Als de politie de vervuiler kan betrappen of opsporen, krijgt die een gepeperde rekening in de bus.

We kunnen dit niet alleen

Elke dag zijn de gemeentediensten in de weer om onze gemeente mooi te maken. Je kan ze hierbij helpen. Zie je ergens sluikstort of zwerfvuil op het openbare domein? Meld het dan, dan komen wij dat zo snel mogelijk opruimen.

Weet je wie ervoor verantwoordelijk is, dan mag je dat ook laten weten. De wijkagent zal die personen hierover aanspreken en desnoods een proces-verbaal opstellen.

Wil je zelf of met een vereniging een zwerfvuilactie organiseren, laat het ons weten.

Op www.mooimakers.be vind je alvast veel inspiratie en info.

Digitaal loket