Schriftelijke vragen door raadsleden

Schriftelijke vragen

In hun hoedanigheid van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben raadsleden expliciet het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 31 Decreet Lokaal Bestuur). Op deze webpagina vind je een overzicht van alle schriftelijke vragen die werden gesteld door raadsleden en de antwoorden van het college van burgemeester en schepenen en/of het vast bureau. 

Het kan zijn dat sommige vragen en/of antwoorden niet mee gepubliceerd worden wanneer één van de uitzonderingsgronden uit de wetgeving op openbaarheid van bestuur van toepassing is (recht op privacy, juridische geschillen, dossiers die nog in voorbereiding zijn, ...). 

Mondelinge vragen

Daarnaast hebben raadsleden ook het recht om mondelinge vragen te stellen tijdens de zittingen van de gemeenteraad. Normaal gezien worden deze vragen ter zitting beantwoord door een lid het college van burgemeester en schepenen. Hun antwoorden kan je steeds opnieuw beluisteren via de geluidsopname of opname die werd gemaakt van de zitting. Omwille van de complexiteit van sommige antwoorden (overzichtstabellen, cijfers, ...) kan tijdens de zitting worden afgesproken dat het antwoord ook op deze webpagina wordt geplaatst. 

Meer uitleg over de geluidsopnames of opnames van de raadszittingen kan je steeds verkrijgen bij het secretariaat. 

Contact

Secretariaat
Nu gesloten

Adres
Gemeentelaan 60 , 2381 Ravels

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 08:30 tot 12:30
Morgen
op afspraak 08:30 tot 12:30
Alle openingsuren Secretariaat