Schriftelijke vragen 2020

Op deze pagina vind je een overzicht van alle schriftelijke vragen die gesteld werden door leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 2020 en de bijhorende antwoorden van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau.