SAVE charter

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Aan de hand van dit charter, bestaande uit zeven doelstellingen, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren.

De gemeente Ravels engageerde zich als eerste in de provincie Antwerpen en ondertekende het SAVE-charter op dinsdag 20 december 2011.

Na twee actieplannen volledig te hebben afgerond, werd op 5 juni 2018 ook een derde actieplan voltooid.

De gemeente Ravels krijgt zodoende haar derde SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaar opnieuw succesvol heeft afgerond. Dit is de 15e  labeluitreiking in Provincie Antwerpen waar ze voorafgegaan werden door Zandhoven, Hemiksem, Rijkevorsel, Schelle, PZ Voorkempen, Rumst, Lille, Bornem, Puurs en St-Amands, Turnhout en Essen. Over heel Vlaanderen verspreid is dit de 58e labeluitreiking.

De uitreiking van het SAVE-label is voor Ravels een bevestiging dat er goed gewerkt wordt aan het engagement dat enkele jaren geleden werd aangegaan om te trachten te zorgen voor een verkeersveiligere gemeente, in hoofdzaak voor de zwakke weggebruikers.

Ravels wil nog een stapje verder gaan dan de engagementen die opgenomen zijn in het charter en zet zich in om het Zero-label te behalen.