RUP "Peter Bax": eerste publieke raadpleging

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels organiseert een publieke raadpleging omtrent het RUP ‘Peter Bax’.
Het plangebied van voorliggende RUP ligt ter hoogte van de Weeldestraat 30-40.

De startnota en de procesnota zullen van 1 augustus 2021 tot 30 september 2021 tijdens de openingsuren ter inzage liggen op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Alle stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website: www.ravels.be.

Op dinsdag 7 september 2021 om 17:30 uur zal er een informatiemoment georganiseerd worden in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken via afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.