RUP 'Peter Bax'

Het RUP 'Peter Bax' werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 3 april 2023.

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 20 april 2023 tot en met 19 juni 2023. De stukken liggen gedurende deze periode, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, ter inzage op de dienst Omgeving, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Alle stukken zijn tevens de raadplegen op de gemeentelijke website, www.ravels.be 

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken via afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.