RUP Dorpscentrum Ravels

Op 7 oktober 2019 stelde de gemeenteraad het RUP Dorpscentrum Ravels definitief vast. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2020, trad het RUP definitief in werking op 31 januari 2020.