Referentieadres via OCMW

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Procedure

Je kan een referentieadres aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW Ravels. Tijdens een verkennend gesprek met een maatschappelijk werker wordt onderzocht of je aan alle voorwaarden voldoet. 

Als je een referentieadres krijgt, moet je minstens één keer per drie maanden je post ophalen bij het OCMW. 

Voor wie

Om als dakloze een referentieadres te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent dakloos;
  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister;
  • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen;
  • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.