Rechtspositieregeling

Bij openbare besturen wordt naast het arbeidsreglement ook steeds een rechtspositieregeling opgesteld. Hierin bepaalt het bestuur zelf het statuut van het personeel, weliswaar binnen de grenzen van de geldende regelgeving. In de rechtspositieregeling kan je onder meer de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingen, loonschalen, vergoedingen, toelagen, verloren en afwezigheden vinden.