Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen: openbaar onderzoek ontwerp en plan-MER

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed.

Er loopt een openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 over het ontwerp en een bijhorende plan-mer.

Het Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft aan waar de provincie Antwerpen op haar grondgebied met de ruimtelijke ordening naartoe wil. Een ontwerpplan is op 27 oktober 2022 door de provincieraad goedgekeurd. Eveneens is er een bijhorend plan-mer, om mogelijke milieu-effecten te onderzoeken, opgemaakt.

Je kan van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 het ontwerp Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het plan-mer inkijken aan de balie van de dienst Omgeving in het gemeentehuis na het maken van een afspraak en tijdens de openingsuren of via de website van de provincie Antwerpen.

Tot en met 15 maart 2023 kan je je opmerkingen bezorgen:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  • aan het administratief centrum, Bruggeske 1;
  • tijdens één van de infomarkten;
 • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

TIP: Bezoek een infomoment over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17.00 en 20.00 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.
Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout
Gepubliceerd op vrijdag 25 nov 2022 om 10:16