Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Op 26 oktober 2023 werd het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) vastgesteld door de provincieraad. 

Op deze pagina kan u het Beleidsplan terugvinden, alsook de opgemaakte beleidskaders.

Daarnaast worden ook het advies van de PROCORO, het provincieraadsbesluit, de geschrapte passages uit de gemeentelijke structuurplannen en het MER-besluit toegevoegd.

Meer informatie kan u terugvinden op: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Op 30 januari 2024 zal het PBRA gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, om 14 dagen later in werking te treden en vervolgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen te vervangen.

Onze gemeente werkt ondertussen verder aan het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Ravels, maar op heden is ons eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ravels nog geldig, behoudens de door het Beleidsplan geschrapte passages, houdende een uitbreiding van de ambachtelijke zone te Klein Ravels.