Aankoop van een compostbak of compostvat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin.

Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente

Praktische informatie

Inwoners van Ravels kunnen via het Lokaal Bestuur Ravels gesubsidieerde compostbakken en compostvaten aankopen.

De compostbakken hebben een inhoud van ca. 1 m³ en kosten 45 euro/stuk.

De compostvaten hebben een inhoud van ca. 290 l en kosten 30 euro/stuk.

LET OP: per gezinshoofd kunnen in een periode van 5 jaar maximaal 3 gesubsidieerde compostbakken en maximaal 2 gesubsidieerde compostvaten worden aangekocht.

De compostbakken of -vaten worden thuis geleverd.

Video