Inname openbaar domein ambulante handel

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan via het digitaal loket. 

Doe hier jouw aanvraag! 

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. De gemeente Ravels heft een retributie van 1,50 EUR per begonnen m² ingenomen oppervlakte per dag dat de inrichting geopend is, met een minimum van 6,00 EUR.

Deelnemers aan occasionele evenementen, die door of in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd (zoals o.a. de midzomermarkt), worden vrijgesteld van deze retributie.