Openbaar onderzoek: ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 zijn raadpleegbaar via deze website, de website van het Team MER, de website van het Departement Landbouw en Visserij en op de Dienst Omgeving van het lokaal bestuur.

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.