Vrije inloop - basisvaccin en boosterprik

Eerstelijnszone Kempenland organiseert een vrij inloopmoment voor vaccinatie

Waar en wanneer?

Vaccinatiecentrum Weelde: vrijdag 28 januari (16u – 20u)

Wie?

  • Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.
  • Iedereen die nog een basisvaccin of een boostervaccin moet krijgen.

 Wil je komen voor je boostervaccin?

  • 12 tot 18-jarigen komen momenteel nog niet in aanmerking voor een boostervaccin.
  • Je kan pas een boostervaccin krijgen als de termijn van 2 (Johnson & Johnson) of 4 (Pfizer, AstraZeneca) maanden na de vorige vaccinatie verstreken is.
  • Breng zeker je identiteitskaart mee naar het vaccinatiecentrum.

Meer info over de COVID-19 vaccinatiecampagne? Check zeker https://elzkempenland.be/ !