Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kan het attest aanvragen:

  • bij voorkeur via het digitaal loket
  • na afspraak bij de onthaalbalie van het gemeentehuis 

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart/verblijfskaart
  • uw eigen identiteitskaart/verblijfskaart.