Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • U hebt de Belgische nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen:

 • bij voorkeur via het digitaal loket 
 • na afspraak bij de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart/verblijfskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart/verblijfskaart
 • uw eigen identiteitskaart/verblijfskaart.