Covid 19 - Heb ik recht op maatschappelijke hulp?

Deze steun is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomsten zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor éénoudergezinnen, jobstudenten, personen met een handicap.

Het kan gaan om volgende tussenkomsten:

  • Hulp bij huisvesting
  • Psychosociale hulp
  • Hulp inzake gezondheid
  • Hulp inzake digitale toegankelijkheid
  • Financiële hulp
  • Basisbehoeften
  • Hulp voor families in moeilijkheden

In het sociaal huis bekijken we graag samen met u of u in aanmerking komt.