Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. De echtheid van het document wordt hiermee niet bewezen. 


De gemeente gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Indien er de minste twijfel bestaat omtrent de authenticiteit van de handtekening, mag de gemeentebeambte de legalisatie weigeren en eventueel eisen de handtekening in zijn aanwezigheid te plaatsen. 

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • uw identiteitskaart

Uitzonderingen

Voor Belgen of vreemdelingen die niet in Belgiƫ wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.