Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers

Het OCMW van Ravels voorziet een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers in overeenkomst met Fedasil . Het zijn woningen met de nodige voorzieningen waar de asielzoekers zelf instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Daarnaast ontvangt men materiële en medische hulp en wordt men begeleid door een maatschappelijk assistent.

Voor meer informatie over het lokaal opvanginitiatief in Ravels kan je terecht bij Kim Willemyns van de sociale dienst.