Riolering

Op het grondgebied Ravels zorgt Pidpa voor alle onderstaande taken i.v.m. riolering:
- onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsnet
- permanente wachtdienst voor het oplossen van dringende problemen (24 uur op 24)
- aanleggen en herstellen van huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
- reinigen van straatkolken
- beheren van grachten
- aanleggen, exploiteren en onderhouden van pompstations
- aanleggen, exploiteren en onderhouden van gemeentelijke zuiveringsinstallaties (KWZI's).

Nieuwe rioolaansluiting? Vraag hier je rioolaansluiting aan!