Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Het traject kan onder meer bestaan uit:

  • ondersteuning in het opmaken van een CV, het schrijven van motivatiebrieven en het voorbereiden op een sollicitatiegesprek;
  • opleiding of vorming;
  • werkervaring (via wijk-werken, een artikel 60§7-tewerkstelling, …);
  • hulp bij het vormen van een indiceringsaanvraag bij VDAB.

Procedure

Je kan meer informatie opvragen en een aanvraag doen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis. De sociale dienst verwijst je vervolgens door naar de arbeidstrajectbegeleider.