Referentieadres

Een referentieadres is een reëel adres bij familie of vrienden wanneer dit niet uw effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont belooft alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende.

Voorwaarden

De persoon die een referentieadres wenst te nemen en de persoon waarbij het referentieadres genomen wordt, melden zich samen aan bij de dienst burgerzaken. Het referentieadres kan beëindigd worden als één van de partijen dit wenst.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • Mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
  • Verblijf in het buitenland: attest school of werkgever
  • Militairen: attest leger
  • Diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
  • Ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
  • Gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
  • Beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie