Juridisch advies

Heb je juridische vragen, dan kan je hiervoor terecht bij de juridische dienst van OCMW Ravels. Iedere inwoner van Ravels mag er langskomen voor vrijblijvende informatie, een eerste advies, begeleiding of doorverwijzing. Elke consultatie is bovendien gratis.

De juridische dienst kan je helpen met vragen uit verschillende rechtstakken, waaronder:

  • Huurrecht: opstellen van contracten, huurachterstal, opzeg, …
  • Personen- en familierecht: feitelijk of wettelijk samenwonen, huwelijk, echtscheiding, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld, …
  • Gerechtelijk recht: beroepsprocedures, collectieve schuldenregeling, aanvraag pro deo, …
  • Zakenrecht: mede-eigendom, vruchtgebruik, burenruzie, …
  • Strafrecht: strafmaat, verloop strafprocedure, …

Procedure

De juridische dienst werkt op afspraak. Je kan een afspraak inplannen door contact op te nemen met het Sociaal Huis Ravels.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart en pincode mee naar je afspraak. Ook andere documenten die relevant zijn in het kader van je vraag, mag je meenemen naar je afspraak.

Kostprijs

Elke consultatie bij de juridische dienst van OCMW Ravels is gratis.