Dienst Kinderopvang

De dienst kinderopvang biedt twee soorten kinderopvang: gezinsopvang en groepsopvang. Beide soorten kinderopvang organiseren zich anders, maar omringen je kindje wel met de beste zorgen.

De gezinsopvang wordt gekenmerkt door:

  • een kleine opvanglocatie (meestal de woning van de kinderbegeleider);
  • 1 kinderbegeleider (steeds dezelfde persoon);
  • maximaal 8 kindjes.

De groepsopvang wordt gekenmerkt door:

  • een grotere opvanglocatie;
  • meerdere kinderbegeleiders;
  • maximaal 18 kindjes per 2 kinderbegeleiders.

Elke opvanglocatie van de dienst kinderopvang is erkend door Kind en Gezin en moet daarvoor aan algemeen geldende kwaliteitsnormen voldoen, welke frequent gecontroleerd en opgevolgd worden.

Procedure

Doe hier je aanvraag

Je stelt je opvangvraag best zo vroeg mogelijk aan de dienst kinderopvang. Je kan je opvangvraag stellen door het e-formulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen met de dienst op het nummer 014 46 24 04. Bij het stellen van je opvangvraag kan je al enkele wensen doorgeven (bv.: de dagen en uren dat je kinderopvang wenst). Het kan dus nuttig zijn om hier al eens over na te denken.

Na het invullen van de aanvraag, kom je op de wachtlijst terecht. De dienst kinderopvang gaat op zoek naar een geschikte kinderbegeleider en houdt hierbij rekening met jouw wensen. De dienst geeft je vervolgens de kans om een kennismakingsgesprek in te plannen bij één of meerdere kinderbegeleiders. Je kan tijdens het kennismakingsgesprek gebruik maken van het praatpapier van de dienstkinderopvang: een document met relevante vragen die je aan je mogelijk toekomstige kinderbegeleider kan stellen.

Ben je tevreden van het kennismakingsgesprek, dan kan je de opvangplaats reserveren bij de dienst.

De laatste stap voor de start van de opvang is de inschrijving van je kindje. Op dat moment geeft de dienst meer uitleg over de werking en maakt men samen met jou de opvangovereenkomst op.

Kostprijs

De prijs van de kinderopvang wordt berekend volgens je inkomen en is wettelijk bepaald. Je kan je inkomenstarief (kindcode) na de geboorte aanvragen op de website van kind en gezin: https://mijn.kindengezin.be/

Je kan de kosten van de opvang inbrengen in je Belgische belastingaangifte. De kosten worden dan gedeeltelijk afgetrokken van je belastbaar inkomen. Om de kosten te bewijzen, krijg je van de dienst kinderopvang een fiscaal attest met daarop het bedrag dat je vorig jaar aan kinderopvang betaalde.