Procedure klokkenluidersmelding

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt.

Lokaal Bestuur Ravels hanteert vanaf 12 december 2022 een klokkenluidersregeling. Medewerkers kunnen met een melding terecht bij de algemeen directeur als eerste aanspreekpunt.

De wijze van melden wordt geregeld door het Bestuursdecreet. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur.

1. Schriftelijke melding via brief of e-mail

De melding kan gestuurd worden naar het e-mailadres chris.bax@ravels.be. Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Lokaal Bestuur Ravels– tav de algemeen directeur

Gemeentelaan 60

2381 Ravels

De brief wordt niet geopend en geregistreerd door het secretariaat, maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

2. Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen: 014 60 48 31.

Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden van het gesprek. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

3. Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

4. Externe melding

Indien je geen interne melding kan of wil doen, bestaat de mogelijkheid om een externe melding te maken bij Audit Vlaanderen. U kan Audit Vlaanderen bereiken via: