Privacy

Privacyverklaring

Via de download onderaan deze pagina kan je de privacyverklaring van het lokaal Bestuur Ravels raadplegen. 

Privacyreglement en inzage in persoonsgegevens

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden ook een privacyreglement goed waarin alle regels m.b.t. privacy en persoonsgegevens worden vastgelegd. Ook dit reglement kan je raadplegen onderaan deze pagina. 

Je hebt als burger ook het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente en het OCMW van Ravels verwerken. Hiervoor kan je een aanvraag tot inzage in je persoonsgegevens doen. Meer informatie hierover vind je op de pagina van het privacyreglement. 

Contact

Privacy

Adres
Gemeentelaan 60 , 2381 Ravels