PRIMA-formulier

Organiseer je een openbaar evenement waar meer dan 1 000 personen samenkomen? Dan moet je een prima-dossier invullen. Dit dossier helpt je de juiste inschattingen te maken rond onder andere aanwezige hulpverleners, aantal toiletten, ...

Met het formulier van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dat je hier kan downloaden, kan je een risico-analyse voor je evenement maken.

Gelieve dit formulier toe te voegen aan je evenementenaanvraag of op een later tijdstip te bezorgen via tim.martens@noodplanningnoorderkempen.be