Pin- en pukcode

Met de elektronische identiteitskaart/verblijfskaart kunt u een document digitaal ondertekenen op afstand. Om misbruik te vermijden is de eID, net zoals een bankkaart, beveiligd met een PIN-code.

Als u uw PIN-code (en PUK-code) niet meer kent, kunt u een nieuwe code aanvragen.

 

Kosten

5,00 euro, te betalen bij het afhalen van de code

Procedure

U kunt de nieuwe pin- en pukcode aanvragen via het digitaal loket.

De codes worden binnen de drie weken door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bezorgd aan het gemeentebestuur.

Van zodra de codes zijn toegekomen, zal u hiervan verwittigd worden. Codes die na drie maanden niet zijn opgehaald, worden vernietigd.