Paddentrek

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden.

Met speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die door vrijwilligers regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten. De gemeentelijke technische dienst zorgde voor de opstelling. Natuurpunt zorgt voor de vrijwilligers om de emmers te ledigen. 

Opgelet: padden op (de) weg

Amfibieën verblijven in de winter niet in het water, maar houden een winterslaap verstopt onder bladeren en takken of in de grond. In het voorjaar trekken ze naar beken en poelen om er te paren en eitjes af te zetten.

Door ons dichte wegennetwerk moeten de amfibieën tijdens hun voortplantingstocht vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens de schemering of de vroege nacht. Wanneer een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht vaak in een platte dood. Om deze verkeersslachtoffers te voorkomen, organiseren vrijwilligers paddenoverzetacties. Met speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die door vrijwilligers regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten.

Startschot in februari

Bij onze inheemse amfibieën loopt de biologische wekker af na de eerste buien met hogere temperaturen (vanaf 7 graden). Meestal in de maand februari, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders soms vroeger wakker. Bij duisternis en regen en hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar het water.

Mannetjes starten hun trek naar de voortplantingspoelen vroeger dan de vrouwtjes, maar ze doen er langer over. Ze stoppen namelijk onderweg om een partner te zoeken. Als ze een vrouwtje vinden, grijpen ze met de sterk gespierde voorpoten het lichaam van de partner vast in de paargreep en laten zich meevoeren naar de voortplantingspoel.

Handmatig overzetten

Naast heel wat wegen plaatsen vrijwilligers een ‘paddenafsluitingen’ om te verhinderen dat de amfibieën zelf de weg oversteken. De afsluiting is ongeveer 50 cm hoog en leidt langs weerszijden naar emmers. Kikkers en padden volgen de afsluiting en komen in die emmers terecht. Elke dag controleren vrijwilligers, buurtbewoners en schoolkinderen de ‘vangst’. De gevangen dieren worden naar de overkant van de weg gebracht en losgelaten zodat ze hun reis naar de geboortepoel veilig kunnen voortzetten.

Wat na de paddenoverzet?

Ergens in juli of augustus zien we het gevolg van de paddentrek: honderden padjes, kleine kruipertjes van amper één centimeter groot, komen uit het water. Het fenomeen is zo opvallend dat er een woord voor werd uitgevonden: de paddenregen.

Natuurpunt zoekt hulp bij het overzetten van padden in de Koningsstraat. Er worden vrijwilligers gevraagd voor 2 shiften: 's morgens tussen 8.30 uur en 10.00 uur en 's avonds tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Wie padden, kikkers en salamanders wil redden, kan contact opnemen met Lu Hendrickx via dricke@hotmail.com of via 0473 92 62 49. Je kan ook aangeven op welke data en bij welke shift je wil helpen. 

Op vrijdag 17 feb om 19.30 uur komt Ward Machielsen, specialist in de materie in het Boshuis meer toelichting geven. Iedereen is welkom! 

Gepubliceerd op dinsdag 7 feb 2023 om 11:50