Overzicht historische en geldende BPA's en RUP's

Op de Vlaamse website van de Digitale Stedenbouwkundige Informatie is een handig overzicht te vinden van de huidige (en historische) ruimtelijke plannen.

U kan het overzicht raadplegen via: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie=13035

Om te weten welke plannen van toepassing zijn op uw perceel, mag u altijd contact opnemen met de dienst Omgeving.