Opening barbecue Baetenheide

De gemeente Ravels plaatste recent een nieuw barbecuetoestel in het speelbos Baetenheide. Het oude toestel, dat al enige tijd geleden defect raakte en werd verwijderd, is nu vervangen door een gloednieuw en gebruiksvriendelijk toestel. Het kan gebruikt worden vanaf zaterdag 25 mei 2024.

Dankzij dit nieuwe toestel kan men opnieuw gezellig barbecue├źn met familie of vrienden in een mooie en rustgevende omgeving. De barbecue is gemaakt uit cortenstaal en is ontworpen om bezoekers een veilige en plezierige barbecue-ervaring te bieden. Er zijn 2 verschillende bakzones voorzien zodat meerdere mensen er tegelijk gebruik van kunnen maken.

We vragen iedereen wel om stipt de volgende afspraken na te leven, die werden vastgesteld door de gemeenteraad. Zo blijft het veilig en kan iedereen van het toestel gebruik maken. 

Afspraken

Periode en einduur:

 • Barbecue├źn is niet toegestaan:
 • Alle assen moeten om 22.00 uur volledig gedoofd zijn.

Veiligheid:

 • Gebruik enkel reukloze aanmaakblokjes. Het is verboden om het vuur aan te maken met petroleumblokjes, vloeibare aanmaakstoffen of takken.
 • Voorzie steeds voldoende water en zand in de nabijheid om het vuur indien nodig te blussen.
 • Voorzie steeds voldoende toezicht totdat het vuur volledig gedoofd is.
 • Alle mogelijke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid te garanderen.
 • Het gebruik van eigen barbecuetoestellen is niet toegestaan.

Gebruiks- en gedragsregels:

 • Het barbecuetoestel mag door iedereen gebruikt worden, maar de bakruimte is beperkt. Reserveren is niet mogelijk. Gelieve de andere gebruikers niet te storen en kom op een ander moment terug indien alle bakruimte bezet is.
 • Gelieve het barbecuetoestel na gebruik te reinigen met extra aandacht voor de roosters. De aslade is vergrendeld en de assen mogen dus in het toestel blijven zitten.
 • Gelieve alles netjes achter te laten en op te ruimen. Al het afval moet meegenomen worden en/of in de aanwezige vuilbakken gegooid worden. Wanneer de vuilbakken volledig gevuld zijn, moet het resterende afval meegenomen worden. 
 • Het is verboden in het speelbos Baetenheide om:
  • een zone af te sluiten of af te bakenen voor eigen gebruik;
  • bijkomende constructies op te zetten (tenten, luifels ...);
  • kampvuren of open vuren te maken;
  • handelsactiviteiten uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te verkopen of te promoten, zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen;
  • met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren;
  • de openbare orde of rust te verstoren.

We nodigen alle inwoners uit om te komen genieten in speelbos Baetenheide. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten via 014 65 67 04 of vrije.tijd@ravels.be.

Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2024 om 15:59