Openbaar onderzoek waterloop Reiloop

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt hiermee bekend dat een openbaar onderzoek werd bevolen door de Provincie
Antwerpen over de wijziging van de klassering van een deel van de Reiloop tot waterloop van 2e categorie (deelgemeente Poppel).

Het dossier met alle nuttige gegevens ligt ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke technische dienst, Zuid-Heikant 3, 2381 Ravels, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, van 25 oktober 2021 t.e.m. 23 november 2021. Info kan bij voorkeur ook opgevraagd worden per e-mail: technische.dienst@ravels.be of telefonisch op het nummer 014 40 19 47.

Iedereen kan bezwaren of bemerkingen ter kennis brengen van het college van burgemeester en schepenen met een beveiligde zending tot bij de sluiting van
het onderzoek, bij voorkeur schriftelijk, te weten tot uiterlijk 23 november 2021 (12.00 uur), dag waarop het proces-verbaal van sluiting van dit onderzoek wordt
opgesteld.