Openbaar onderzoek planologisch attest 'Snuffelland'

Van 12 februari 2024 tot en met 12 maart 2024 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende de aanvraag voor een planologisch attest voor de site 'Snuffelland'. 

Via deze pagina kan u de documenten en kaartenbundel bekijken.

U kan deze documenten ook, na afspraak, inkijken op het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. 

Opmerkingen mag u richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, via het emailadres omgeving@ravels.be of via het postadres Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.