Aanvraag toiletten en/of stroomgenerator bij bijzondere evenementen

Onder specifieke voorwaarden en bij bijzondere evenementen kan een aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur voor de levering van gratis toiletten en/of een stroomgenerator.

Voorwaarden betreffende de organisator

 • de organisator moet een erkende Ravelse vereniging zijn of een samenwerkingsverband tussen erkende verenigingen
 • de organisator moet een onderwijsinstelling zijn, gehuisvest op het grondgebied van de gemeente

Voorwaarden betreffende het evenement

 • het evenement moet georganiseerd zijn op het openbaar domein
 • het evenement moet een openbaar karakter hebben
 • het evenement moet gratis toegankelijk zijn
 • het evenement moet zich richten naar gans de gemeente of een bovenlokaalkarakter hebben
 • er moet een duidelijke nood zijn aan sanitaire voorzieningen (m.a.w. er moeten onvoldoende toiletten beschikbaar zijn)
 • er mag geen vergoeding gevraagd worden aan de bezoekers voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen.

Welke extra ondersteuning kan worden geboden?

 • levering van gratis toiletten (aantal afhankelijk van het verwachte bezoekersaantal);
 • levering van een mindervalidentoilet indien er in de nabije omgeving geen andere mogelijkheden beschikbaar zijn;
 • terbeschikkingstelling van een stroomgenerator waarbij:
  • de kosten van de verbruikte brandstof na afloop aangerekend worden aan de organisator;
  • de generator met een volle tank wordt afgeleverd, die niet door de organisator mag bijgevuld worden. Bij meerdaagse evenementen kan –indien praktisch mogelijk voor de technische dienst uitvoering- extra brandstof bijgeleverd worden.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag kan via e-mail ingediend worden via technische.dienst@ravels.be.