Verminderd tarief kinderopvang

In een kinderopvang met inkomenstarief betaal je volgens je inkomen. Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van:

• het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen  
• het aantal kinderen ten laste

De normale aanvraag voor jouw inkomenstarief kan je stellen op de website van kind en gezin: https://mijn.kindengezin.be/

Om het inkomenstarief voor iedereen betaalbaar te maken, is er een ruime waaier aan individueel verminderde inkomenstarieven beschikbaar. Hierbij wordt er gekeken naar de situatie van de ouder en/of de situatie van de inwonende persoon (meestal de partner). De voorwaarden staan vermeld op dit document van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf

Voorwaarden

Aan personen voor wie het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, kan na onderzoek van het OCMW een lager tarief toegekend worden.

Het OCMW beslist na onderzoek welk tarief zal worden aangerekend (bedragen 2022):

• 50 % korting op je inkomenstarief, met een minimum van € 5,24;
• € 5,37;
• € 1,69.

Procedure

Om het verminderd tarief aan te vragen via het OCMW, dien je de volgende stappen te nemen:

• Vraag een attest inkomenstarief aan via de website van Kind en Gezin.
• Neem het attest inkomenstarief en de nodige bewijzen (bv.: loonfiches, afbetalingsplannen, schulden, …) mee naar de sociale dienst van het OCMW.
• De maatschappelijk werker onderzoekt via een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek of er rechten zijn op één van drie tarieven individueel verminderd tarief kinderopvang. Hij/zij legt zijn conclusies voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
• Bij goedkeuring van het tarief door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geeft de maatschappelijk werker het nieuwe tarief door aan Kind en Gezin.
• Kind en Gezin maakt een nieuw attest op en bezorgt je dit via e-mail of post.
• Geef dit attest aan je kinderopvang.