Ravels in cijfers - stand op 31 december 2022

Het begin van een nieuw jaar is ook het moment om even terug te blikken.

Op 31 december 2022 telde de gemeente 15.356 inwoners, waarvan 7.734 mannen en 7.622 vrouwen. Het bevolkingsaantal groeide lichtjes met 83 inwoners. 

Voor het eerst na enkele jaren kennen we een daling bij de geboortes in ons dorp. Er waren ook minder inwoners die elkaar het ja-woord gaven in onze gemeente.

Naast dat er 865 mensen vertrokken uit onze gemeente, kwamen ook 920 nieuwe mensen in onze gemeente wonen. 

 20222021

Aantal inwoners

15 35615 273+83

Geboorten

155167-12

Overlijdens

127117+10

Huwelijken

4050-10

Echtscheidingen

2625+1

Instroom

920979-59

Uitstroom

865818+47

Opvallend is het aantal vreemdelingen in onze gemeente. Ravels telt verschillende nationaliteiten. De grootste groep zijn de Belgen, gevolgd door de Nederlanders. De meeste Belgen vind je terug in Ravels.

Met 54% zijn de Nederlanders in Poppel in de meerderheid, bijna 60% heeft in Poppel een andere nationaliteit

 BelgenNederlandersAndere

2380

80,10% 14,18% 5,71%

2381

68,82%25,97%

 5,21%

2382

40,78%%54,73%4,50% 
 66,03% 28,74%5,23% 

 

E-loket 

Ook onze website en e-loket heeft een druk jaar achter de rug. Het e-loket verwerkte 1.929 aanvragen waarvan:

  • 529 adreswijzigingen
  • 442 meldingskaarten
  • 295 aanvragen inschrijving niet-Belgen vanuit het buitenland

We sloten het jaar 2022 af met 700 abonnees op onze digitale nieuwsbrief die in 2022 48 keer werd verstuurd. 

Gepubliceerd op dinsdag 7 feb 2023 om 14:00

Thema's