Cultuurraad van 23 juni 2021

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 26 mei 2021. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Erkenningsaanvraag Trace of Gold

De cultuurraad bespreekt de erkenningsaanvraag van de coverband Trace of Gold en besluit te adviseren om Trace of Gold te erkennen als vrijetijds- of hobbyorganisatie (categorie 4).

Voorbereiding algemene vergadering

De cultuurraad bespreekt de mogelijkheid om een inhoudelijk boeiend programma te voorzien voor de algemene vergadering die plaatsvindt op maandag 18 oktober 2021.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 14 juni 2021 wordt besproken en voor de cultuurraad zijn volgende items interessant:

  • Voor openbare evenementen geldt nog steeds dat deze expliciet moeten worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en hiervoor moet een CERM-scan (Covid Event Risk Model) met groen label worden voorgelegd.
  • Het is voor de gemeentediensten zeer moeilijk om in te schatten welke activiteiten wel kunnen doorgaan en welke niet georganiseerd mogen worden. De coronamaatregelen zijn immers zeer onduidelijk, er zijn veel verschillende protocollen en ze wijzigen nogal vaak. Ze verwijzen hiervoor naar info-coronavirus.be/nl en be.
  • Weld mag de kiosk en het terras tegen betaling gebruiken en ook materiaal laten staan, maar wanneer de zaal voor een feest gebruikt wordt, mag de kiosk niet gebruikt worden. Dit extra terras van Weld mag ook door anderen gebruikt worden.
  • Het beheersorgaan van de bibliotheek en de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum stellen voor om het project Deur de drempel op te starten. Het is de bedoeling om de bibliotheek en De Wouwer toegankelijker te maken voor allerlei personen (bv. rolstoelgebruikers, kansarmen, anderstaligen, senioren ...).
Varia
  • De planning voor het gebruik van De Wouwer in het cultuurseizoen 2022-2023 is nog niet afgewerkt omdat nog wordt gewacht op een antwoord van een vereniging.

  • Fietsevenement De Schakel gaat ook dit jaar niet door. Er zijn wel enkele routes langs fietsknooppunten opgesteld. Sommige hutten, die op de routes liggen, kiezen ervoor om toch open te gaan.

  • De coronasteun voor cultuurverenigingen is een extra subsidie, verenigingen kunnen ook nog hun jaarlijkse cultuursubsidie aanvragen. Voor jeugd-, senioren- en sportverenigingen is dat anders geregeld.

Gepubliceerd op vrijdag 16 jul 2021 om 12:00

Thema's