Cultuurraad van 24 maart 2021

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 24 maart 2021. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Communicatie door de cultuurraad

De vergadering bekijkt op welke manier ze haar Facebookpagina beter kan gebruiken waardoor meer verenigingen er de weg naar vinden en het eventueel een oplossing kan bieden voor de vraag naar een verenigingenplatform. Ze bekijkt ook hoe haar beslissingen beter kunnen worden verspreid.

Weelde-Depot

Schepen Van de Pol geeft toelichting bij de stand van zaken van Weelde-Depot en herhaalt dat de cultuurraad zal worden betrokken bij de opmaak van de plannen voor de evenementenhal(len).

Reacties gemeentebestuur

Er zijn geen vragen of adviezen meer waarop het bestuur een reactie van het gemeentebestuur verwacht.

Verslag vrijetijdsoverleg

Volgende punten van het verslag van het vrijetijdsoverleg van 22 maart 2021 werden toegelicht:

  • Aan de cultuurverenigingen zal in juni 2021 gevraagd worden om voor 1 augustus 2021 een aanvraag voor extra coronasteun in te dienen.
  • Voor de lancering van het Kempens Erfgoedportaal zal een touchscreen in de bibliotheken van de regio staan. Ravels is als eerste aan de beurt en zal het touchscreen in april plaatsen.
  • Dit jaar zal er geen zomerbrochure worden gemaakt.
Varia
  • In Ravels zullen wegwijzers komen waar een aantal stappen (bv. aan De Wouwer een pijl richting woonzorgcentrum met daarop hoeveel stappen je ervoor nodig hebt). Hiermee worden ook de trage wegen gepromoot. De vergadering vindt het een goed initiatief en stelt voor om daarnaast, zoals in Poppel en vele andere gemeenten, naambordjes aan trage wegen te hangen (bv. aan ’t Sluipke en het Hondspaadje).
  • In overleg met Kempens Landschap zal de pastorijtuin in Poppel een recreatieve uitstraling krijgen. De veste is al uitgediept en mogelijk komt daarover een fiets- en wandelbrug richting Lammervelden. Die brug zal zo gemaakt worden dat fietsers het traag moeten oversteken.
Gepubliceerd op maandag 12 apr 2021 om 11:00

Thema's