Nieuwjaars- en driekoningenzingen gaat niet door

De tradities van het nieuwjaars- en driekoningenzingen zijn zo oud als de straat. Elk jaar opnieuw kijken kinderen er reikhalzend naar uit om rond de jaarwisseling al zingend van deur tot deur te trekken, in ruil voor een snoepje of wat centen.

Maar corona heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt. Geen kermissen, geen grote evenementen en alles wat toch nog kan doorgaan, moet zo 'coronaproof' verlopen, met maar één doel: het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van corona tot een absoluut minimum te beperken.

Omdat de coronacijfers in ons land momenteel op heel wat plaatsen lijken te stabiliseren en, in tegenstelling tot de verwachtingen, niet meer of nauwelijks nog dalen, werd er beslist dat het traditionele nieuwjaars- en driekoningenzingen niet kunnen doorgaan. Provinciegouverneur Cathy Berx heeft aangekondigd dat er vanuit het provinciebestuur voor de komende eindejaarsperiode een verbod zal worden opgelegd voor het nieuwjaars- en driekoningenzingen in de hele provincie Antwerpen.

Het zingen van deur tot deur houdt immers heel wat risico's in en die willen de lokale overheden, in de strijd tegen corona, momenteel absoluut niet nemen.

  • Bij het zingen van deur tot deur komen er speekselcellen vrij en is het risico op de overdracht van het virus erg groot.
  • De traditie van het nieuwjaars- en driekoningenzingen zou kunnen leiden tot een verhoogde concentratie van mensen op eenzelfde plaats.
  • Het zingen van deur tot deur brengt kinderen en kwetsbare ouderen die een snoepje of wat geld geven, samen. Dat willen we absoluut vermijden.
  • Door kinderen geld of snoepgoed toe te stoppen, draag je mogelijks ook het virus over.

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 11 dec 2020 om 08:38