Nieuwe wetgeving fiscale attesten kinderopvang

Bezorg jij ouders na afloop van je kamp of weekend ook een fiscaal attest voor de kosten van kinderopvang? Hou er dan rekening mee dat de wetgeving hieromtrent recent gewijzigd werd. In dit artikel zetten we alles voor jou op een rijtje.

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor kosten die ze maken voor kinderopvang. Ook bepaalde kosten van jeugd- en sportverenigingen vallen hieronder. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen. Ouders moeten deze kosten kunnen aantonen aan de hand van een fiscaal attest, dat ze ontvangen van de vereniging in kwestie. 

Je bent als vereniging enkel verplicht om deze attesten af te leveren indien ouders hierom vragen, maar we raden aan om dit automatisch aan alle ouders te bezorgen. Je bent in ieder geval verplicht om hiervoor het modelattest 281.86 van de overheid te gebruiken. Je kan dit onderaan deze pagina downloaden, samen met een leidraad die je kan helpen met het invullen hiervan. Merk op dat je bij dit vernieuwde modelattest voortaan ook de rijksregisternummer van het kind en de betaler dient in te vullen. Vergeet dus zeker niet om deze gegevens op te vragen. Hou er daarnaast rekening mee dat het fiscaal attest moet worden uitgereikt aan de persoon die de kosten effectief betaald heeft. Vooral bij kinderen van gescheiden ouders is dit van belang!

In de toekomst dien je het fiscaal attest niet enkel aan de ouders te bezorgen, maar moeten de gemaakte kosten ook automatisch verschijnen op de belastingbrief van de betaler. Sinds 1 februari 2023 kan je hiervoor de toepassing BowConvert86 gebruiken. Deze kan je, samen met een handleiding, downloaden via de website van de FOD Financiën. Alle gegevens dienen jaarlijks uiterlijk op 1 maart digitaal ingegeven te worden voor kosten die gemaakt werden in het vorige kalenderjaar. Kosten van 2022 kan je dit jaar alvast een eerste keer ingeven via de online toepassing, maar dit is nog niet verplicht. Tegen 1 maart 2024 zal het wel verplicht zijn om alle kosten van 2023 digitaal in te geven.

De wetgever heeft op deze regel één uitzondering voorzien: voor organisaties die niet beschikken over “de nodige geïnformatiseerde middelen om aan deze verplichting” te voldoen, volstaat het om de betaler het fiscaal attest te bezorgen, met daarbij de uitdrukkelijke vermelding dat deze kosten zelf nog moeten worden aangegeven via de belastingbrief. Twijfel je als organisatie of jij je op deze uitzondering mag beroepen? Neem dan contact op met je eigen koepelorganisatie of de jeugddienst. 

Is alles nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan zeker ook eens de veelgestelde vragen op de website van de FOD Financiën. 

Gepubliceerd op dinsdag 14 feb 2023 om 18:10