Netwerksessie lokale ondernemers

Jaarlijks organiseert het lokaal bestuur van Ravels een netwerk- en infosessie voor alle Ravelse ondernemers in de gemeentezaal De Brouwerij in Weelde.

Hierbij worden ondernemers uit Ravels bij elkaar gebracht om met elkaar van gedacht te wisselen en te luisteren naar de plannen van de gemeente in de nabije en verdere toekomst.