Exploitatievergunning nachtwinkel

Een exploitatievergunning voor nachtwinkels maakt het mogelijk een nachtwinkel open te houden. Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een nachtwinkel een exploitatievergunning hebben.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden voor je je zaak wil openen.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een nachtwinkel. Je moet dus:
  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen:
    • onderzoek inzake zedelijkheid
    • onderzoek naar gerechtelijke en politionele incidenten
    • onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen van fraude
  • met de brandveiligheid in orde zijn

Kosten

De vergunning is gratis

Aanvraag

Je dient je vergunningsaanvraag te richten tot het lokaal bestuur van Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.