Mondmaskerplicht

Voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen geldt dat iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt (mondneusmasker) of elk ander alternatief in stof bij zich moet hebben in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.


Aanvullend is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt (mondneusmasker) of elk ander alternatief in stof te dragen,  op volgende plaatsen en tijdens volgende activiteiten in de provincie Antwerpen:

 • de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
 • de omgeving van onderwijsinstellingen: onverminderd strengere gemeentelijke voorschriften, is het dragen van een mondneusmasker verplicht, tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs
 • de winkelstraten (tijdens de openingsuren van de handelszaken), de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en de kermissen
 • de activiteiten bedoeld in artikel 11 §3 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het Ministerieel besluit van 25 september 2020, met name:
  • een maximum van 200 personen mag de burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam en de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, met naleving van de regels voorzien door artikel 14 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bijwonen
  • de bijeenkomsten bedoeld in artikel 11 §4 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het Ministerieel besluit van 25 september 2020, met name:
   • een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of in het toepasselijke protocol;
   • een publiek van maximum 400 personen mag evenementen, voorstellingen en wedstrijden bijwonen voor zover die buiten worden georganiseerd, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of in het toepasselijke protocol;
   • de betogingen bedoeld in artikel 11, §5 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het Ministerieel besluit van 25 september 2020, met name de statische betogingen tot een maximum van 400 deelnemers die plaatsvinden op de ogenbare weg, waar de fysieke afstand kan worden gerespecteerd en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.


De verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die in deze verplichting voorzien.

Als gemeente verplichten we daarnaast het dragen van een mondmasker in:

 • het gemeentehuis
 • het sociaal huis 
 • sporthallen (tot in de kleedkamer)
 • culturele gebouwen
 • zwembad (tot in het kleedhokje).