Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat door tal van acties en maatregelen de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de gemeente wil verhogen. Zo wordt er bijvoorbeeld zowel voor voetgangers als fiets-, auto- en vrachtverkeer een eigen beleid uitgestippeld, en worden de bestaande wegen onderverdeeld in verschillende typen, waaraan snelheidsregimes en inrichtingsprincipes worden gekoppeld.

In  zitting van 4 maart 2019 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan goed.