Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een vervoersdienst van het Sociaal Huis Ravels. Het Sociaal Huis doet hiervoor beroep op vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen gebruikers vervoeren die omwille van hun leeftijd, ziekte of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Procedure

Je kan een rit aanvragen door telefonisch contact op te nemen met het Sociaal Huis Ravels op het telefoonnummer 014/46 24 00 of een mail te sturen naar sociaal.huis@ravels.be.

Ritten dienen minstens 2 dagen op voorhand aangevraagd te worden.

Kostprijs

Het jaarlijks lidgeld van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 12,00 EUR per persoon en 18,00 EUR voor een koppel.

Aan de chauffeur wordt een onkostenvergoeding betaald van 0,41 EUR per kilometer. Ritten korter dan 10 km kosten standaard 4,10 EUR.