Mag ik een bewakingscamera plaatsen aan de voorgevel van mijn woning?

Is het toegelaten om een bewakingscamera aan je voorgevel te hangen zodat je de toegang tot jouw woning kan controleren of zaken kan vaststellen die zich afspelen in je voortuin aan de straatzijde?

Bij het beantwoorden van deze vraag maken we een duidelijk onderscheid tussen een videoparlofoon en een bewakingscamera. Een parlofoon identificeert uitsluitend de persoon die aanbelt. Hiervoor gelden geen specifieke regels of beperkingen wanneer het gaat om een privéwoning.

Een bewakingscamera heeft naast het identificeren van de persoon die belt ook de bedoeling om misdrijven en overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Deze camera is onderworpen aan de zogeheten Camerawet. Als een burger een camera aan zijn voorgevel wilt plaatsen, moet hij rekening houden met vier essentiële basisrichtlijnen.

Zijn het belang op bewaking en het recht op privacy in evenwicht?

Er moet een evenwicht bestaan tussen het individuele belang van iemand – het beschermen van de woning – om een bewakingscamera te plaatsen en het recht op privacybescherming van de gefilmde. Is de beperking van de privacy noodzakelijk of bestaan er nog andere minder ingrijpende middelen om de woning te beschermen?

Niet zomaar richten op openbare weg of de buren

Je mag de camera enkel richten op je eigen woning of eigendom. De toegang tot je woning – met name de voordeur of de garagepoort – mogen dus wel, de openbare weg of de eigendom van de buren kunnen niet. Je hebt dus geen toelating om met een private bewakingscamera de openbare weg te filmen voor je woning.

De juiste aangifte, afhankelijk van de locatie

Er bestaan in de wetgeving verschillende soorten plaatsen waar bewakingscamera’s kunnen worden opgenomen. Zo bestaan er de ‘besloten plaatsen’ en de ‘niet-besloten plaatsen’. Binnen de besloten plaatsen heb je de ‘niet voor het publiek toegankelijk besloten plaatsen’ en de ‘publiek toegankelijk besloten plaatsen’.

Indien u camera’s plaatst die enkel in uw privé woning filmen hoeft u geen aangifte te doen.  U moet uw bezoekers wel melden dat u camerabeelden opneemt.  Vanaf het moment dat u buiten uw privé woning filmt of op een ‘niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (woning, appartement, kantoor, fabriek,…) moet u altijd een aangifte doen via www.aangiftecamera.be. Als de bewakingscamera’s geplaatst worden in een ‘voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (winkel, shoppingcentrum, supermarkt, bank, museum, sportzaal, restaurant, café,…) dan moet u een melding doen bij de politie. Enkel overheden kunnen bewakingscamera’s plaatsen op niet-besloten plaatsen (pleinen, wegen,…).

Verplicht pictogram aanbrengen

Wie een bewakingscamera installeert, moet altijd met een pictogram mensen verwittigen dat ze worden gefilmd. Op dit pictogram staan verplicht de contactpersoon en de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking van de beelden.

Wat met de camerabeelden?

De camerabeelden mogen bewaard worden voor een periode van maximum één maand. Wanneer de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het oplossen van een misdrijf of het identificeren van een dader, slachtoffer of getuige, mogen ze langer bewaard blijven.

Hieronder de link naar een interessante folder van www.besafe.be in verband met het plaatsen van bewakingscamera’s.“bezit U een bewakingscamera?”  

Gepubliceerd op donderdag 8 feb 2024 om 14:15

Thema's